Facade-skilte

Facaden er dit ansigt udadtil, så den bør se tiltalende ud. Dette indebærer også en pæn og ren skiltning og her er der mange muligheder.

Det kan være med bogstaver (se facade-bogstaver) eller skilte, enten plane eller udhængsskilte. Vinduerne er også en god mulighed.

Lysskilt med sølvgrå bund, sorte bogstaver med hvid kontur. Rød logo og striber i translucent folie.

Lysskilt med sølvgrå bund, sorte bogstaver med hvid kontur. Rød logo og striber i translucent folie.
Logoer øverst i vinduer, som facadeskiltning.

Logoer øverst i vinduer, som facadeskiltning.

Skilt og pile i aluminium hos Spar i Gandrup

Udfræsede bogstaver i PVC, opsat med skjult montering (ingen synlige skruer)
Skilt og pile i aluminium hos Spar i Gandrup

Udfræsede bogstaver i PVC, opsat med skjult montering (ingen synlige skruer)

Vinduer...

Udnyt de gratis

reklamepladser hvor

du kan, bedre og

billigere reklame

får du ikke !

Print på vinduer

skaber stor opmærk-

somhed !

Skilte Nordjylland

Print på vinduer skaber stor opmærksomhed !